Vad är Krav Maga

”Krav Maga” betyder direkt översatt från hebreiska ”närkamp”: Krav – kamp, maga – nära/kontakt. Krav Maga är ett praktiskt och taktiskt system som lär dig hur du förebygger, hanterar och övervinner alla typer av hot och våld. Essensen i systemet är effektivt självförsvar och närkamp, där utövaren tränas i att försvara sig själv och/eller andra mot en eller flera beväpnade eller obeväpnade angripare.

Krav Maga kännetecknas av att det är enkelt, naturligt och effektivt och betraktas som nutidens mest effektiva och lösningsorienterade självförsvarsystem.
Krav Maga är utvecklat i Israel av Imi Lichtenfeld under realistiska former och i skarpa situationer. Detta betyder att det inte finns något hokus pokus – bara självförsvar. Idag vidareutvecklas Krav Maga av Eyal Yanilov, som är Imis utvalda efterträdare.

De lösningar som finns i Krav Maga blir hela tiden testade, ändrade och förbättrade så att de matchar de hot och angrepp som är mest aktuella idag. Systemet används av många professionella, myndigheter och institutioner.

Genom träning lär Krav Maga utövaren att uppfatta och reagera på en potentiellt farlig situation och därmed ha kontroll på sig själv, sina motståndare och sin omgivning.

Krav Maga passar alla, oavsett ålder och kön, och alla tekniker kan utföras utan större hänsyn till kläder, skor eller andra saker som utövaren kan tänkas bära. På samma sätt har miljön ingen större betydelse för vilken teknik som används.

Krav Maga förbereder utövaren på alla tänkbara scenarion, och lär denne att dra nytta av omgivningen. Mental beredskap, konflikthantering och hantering av situationer med hög stressnivå tränas i stor utsträckning då dessa element är essentiella för att kunskaperna ska fungera i verkligheten.

Några få referenser från andra länder:
Israels Militär (I.D.F), polisen i bland annat Israel, USA, Storbritannien, FBI, CIA, US Coast Guard, polisen i Finland och Sverige, Finska Fallskärmsjägarna, Finsk militärpolis, DEA (Drug Enforcement Agency), Serbian Counter Terror units med flera.

Krav Maga finns indelad i fyra typer:

 • Civil
 • Polisiär
 • Militär
 • Personskydd (V.I.P).

Som professionell användare av Krav Maga (polis, militär, personskydd) blir man bland annat tränad i:

 • Taktiskt bruk av skyddsvapen, kniv, batong, tårgas/pepparspray osv.
 • Närkamp, spontana situationer, när användandet av vapen ej är möjligt/lagligt/önskvärt.
 • Grepp, kast och lås, kontroll och transport av misstänkta/anhållna.
 • Genomsökning av personer, fordon, byggnader och terräng
 • Israeliskt taktiskt skydd som supplement till de lösningar som redan används.
 • Antiterrorismmetoder och gisslansituationer
 • Taktisk- och progressiv körning.
 • Grundläggande tränas alla utövare av Krav Maga i samma tekniker oavsett vilken gren man tillhör. Fokus ligger på tillvägagångssättet, hur situationer ska hanteras för att nå det önskade resultatet.

Om du inte redan provat Krav Maga, kontakta någon av klubbarna och boka in ett gratis prova-på pass.