Avdelningar

WOMEN'S DIVISION SWEDEN

KMG woman division logo

Krav Maga för kvinnor

Krav Magas kännetecken är att våra tekniker är effektiva oavsett storlek eller styrka. Därför passar Krav Maga så bra vid självförsvar för kvinnor!

Sveriges “Woman Division” består av instruktörer som förutom grundutbildningen har valt att specialisera sig på att förstå hot och våld mot kvinnor – och hur de kan försvara sig. Utbildningen är fem dagar utöver grundutbildningens 23 dagar. Både kvinnor och män är instruktörer inom KMG Woman Division.

För att ta del av de specialevenemang och träningar som sker enbart för kvinnor, följ vår facebooksida: https://www.facebook.com/WomenDivisionSweden/

Klubbar med instruktörer inom Woman Division
 • Champions Krav Maga (Göteborg)
 • Göteborgs Krav Maga Klubb
 • KMG Stockholm
 • Krav Maga Academy (Karlstad)
 • Krav Maga Gotland
 • Örebro Krav Maga
 • Självförsvars Akademin (Stockholm)
 • Växjö Krav Maga

KIDS DIVISION SWEDEN

Krav Maga Kids logo

Krav Maga för barn och unga

Under alla år vi har lärt ut självförsvar i Sverige har vi fått förfrågningar om självförsvar för barn och tonåringar. Därför har Krav Maga Global utvecklat och anpassat självförsvarssystemet för att för att passa de hot och det våld unga idag riskerar att möta, både från vuxna och andra barn.

På träningen övar vi på konflikter och våldsamma situationer som kan uppstå för åldersgruppen. De får lära sig hur de ska undvika och förhindra konflikter men även hur de ska hantera fysiskt våld som slag, sparkar, brottning och olika grepp. I träningen  lär vi även ut viktiga kunskaper som att “trilla” på ett säkert sätt, eller göra rullningar om de till exempel krockar med cykeln.

En viktig del i vår träning är att lära sig förstå och hantera en hotfull situation med en vuxen. Det handlar både att lära sig känna igen en farlig situation och hur man skyddar sig mot fysiskt våld. Alla våra tekniker avslutas med att fly, leta upp hjälp och ta sig till sina förädlar.

Alla våra instruktörer som lär ut självförsvar till barn har gått minst grundutbildning inom Krav Maga (23 dagar) samt en extra utbildning för instruera barn (5 dagar). För oss är det viktigt att all träning genomförs på ett säkert och roligt sätt.

Klubbar med instruktörer inom Kids Division
 • Göteborgs Krav Maga Klubb
 • KMG Stockholm
 • Krav Maga Academy (Karlstad)
 • Krav Maga Gotland
 • Örebro Krav Maga